Archiv pro měsíc: Duben 2014

Setkání katolických dětí ve Vyšším Brodě 2014

Vyšebrodský klášter

23. července – 1. srpna 2014 proběhne ve Vyšším Brodě setkání katolických dětí, které organizují rodina Krutských a Ignác Pospíšil. Účastnit se mohou děti starší šesti a mladší čtrnácti let (případné výjimky pro děti jen těsně míjející toto rozpětí je třeba dohodnout s organizátory). Akce navazuje na loňské Setkání katolických dětí na Kozinci.

Prostory pro ubytování dětí poskytne vyšebrodský klášter, který též pro tábor zajistí mše svaté a přednášky pro hlubší vzdělání dětí v katolické víře. Okolní lesy a louky Vyšebrodska mimo to poskytnou spoustu zdravého a krásného prostředí pro hry a dovádění.

Děvčata a chlapci budou ubytováni odděleně, budou mít vlastní vedoucí a po část času i samostatný program.

Rodiče, kteří by si přáli své děti na tuto akci vyslat, nechť kontaktují Ignáce Pospíšila (J. Bendy 8, 370 05 Č. Budějovice; e-mail: cinik@centrum.cz; tel. 775 048 413), který jim pošle další informace a vzor přihlášky. Přihlásit dítě je nutné do konce června a do téže doby je třeba zaplatit zálohu 300,- (složenkou na adresu “Ignác Pospíšil, J. Bendy 8, 370 05 České Budějovice” či  “Anna Krutská, Klášterní 125, 382 73 Vyšší Brod” či přímo do rukou někomu z hlavních pořadatelů). Zbytek částky se doplatí při příjezdu na akci. Záloha se při odřeknutí účasti nevrací.

Letošní setkání bude delší než loňské, z něhož nezbyly žádné rezervy, bylo tedy nutno cenu zvýšit. Vynasnažíme se ale i tak udržet náklady pro rodiče pokud možno co nejnižší a brát ohled na větší a chudé rodiny a případně dofinancovat akci z kapes sponzorů.  Celková částka za jedno dítě je 1500,- Kč. Pokud jedna a tatáž rodina pošle dětí vícero, pak u druhého dítěte je cena 1300,- a každého dalšího 1100,-. Rodiny, které by rády děti vyslaly, ale jsou na tom finančně špatně, nechť se se mnou spojí, pokusíme se najít řešení.

Rodina Krutských

Ignác Pospíšil

Mše svaté o Velikonocích v brněnské diecézi

Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla

Květná neděle: 9:00

Zelený čtvrtek: 19:00

Velký Pátek: 15:00

Bílá sobota: 21:00

Velikonoční neděle: 9:00

 

Třebíč, kostel Proměnění Páně

Květná neděle: 18:00 (promluva od 17:40)

Zelený čtvrtek: –

Velký Pátek: 18:00

Bílá sobota: –

Velikonoční neděle: 18:00 (promluva 17:40)

 

Brno, kostel sv. Michala

Květná neděle: 15:00

Zelený čtvrtek: –

Velký Pátek: –

Bílá sobota: –

Velikonoční neděle: 15:00

 

Bohoslužby v dalších regionech v ČR, viz stránky našeho člena Ignáce Pospíšila: http://aktualityhvezd.wordpress.com/2014/03/04/tradicni-liturgie-o-svatem-tydnu-a-velikonocich-2014/