Archiv pro měsíc: Květen 2014

Co je to liturgie?

Když se řekne liturgie, představujeme si nejspíše něco, co má nějakou spojitost s kostelem. Pokud bychom se pokusili o neodborný rozbor slova, mohli bychom dojít k mylnému pojetí, že by se slovo „liturgie“ skládalo ze slov „lid“ a „urguje“. Je však třeba přiznat, že v našich farnostech a diecézích tomu tak často je a věřící lid urguje (t. j. naléhavě pobízí) pana faráře, jak má „dělat mšu svató“ a pan farář se podvoluje lidu. Pan farář se stává obětí lidu a jedinou jeho starostí je „udělat“ to tak, aby se zavděčil lidu. Lid musí všechno slyšet. Lid musí všemu rozumět. Lid si zvolí písničku na přání a pan farář si dává velmi pozor, aby někoho z lidu třeba nějakým ušklíbnutím nebo pravdou víry neurazil. A taky podle zásady: „udělej to kratší, budou tě mít radši.“ Podobným způsobem funguje situace na biskupství. Slova „když si to lid žádá“ se stala ospravedlňující formulací takřka pro cokoliv. Tedy: lid urguje. Celý příspěvek

Pouť Orla u Panny Marie na Svaté hoře

Bazilika Panny Maria na Svaté hoře

Ambit s korunovačním oltářem v bazilice Panny Marie Svatohorské (foto D. Zouhar).

Letos se 17. května uskutečnila již posedmé orelská pouť k Panně Marii na Svatou horu u Příbrami. Pouť, kterou každoročně pro celou orelskou jednotu v České republice pořádá orelská župa Svatováclavská, se nesla jako již tradičně v duchu liturgické tradice, kdy slavnou poutní mši podle misálu z roku 1962 sloužil župní vzdělávatel P. Antonín Damián Nohejl III. OP z Plzně.  Duchovní akce se kromě několika členů místní orelské župy zúčastnili také členové spřátelených spolků mezi kterými si zaslouží jmenovat myslivecký řád sv. Huberta, hornický spolek Prokop, ale také folklorně-lidový spolek Baráčníci. Za Una Voce Česká republika se poutě zúčastnil její předseda Daniel Zouhar a další dva naši spolkoví členové. Celý příspěvek

Důležitá jsou slova

Je zajímavé čas od času sledovat debaty ohledně budoucnosti liturgické hudby. Většinou je přítomno mnoho sporů, co liturgická hudba je a co není. Jistě je to téma, které si zasluhuje pozornost, přestože často hrozí opakování stále stejných frází celé roky. Ovšem skutečným tématem není, „zda“ je liturgická hudba důležitá, ale „za jakým účelem“.

Bezpochyby jedním z největších problémů je špatné pochopení role hudby v liturgii: nejedná se o roli samu o sobě, per conto suo, jak by se řeklo italsky. Hudba a liturgie jsou úzce propojené. Proto bez hlubokého pochopení liturgie nemůže existovat liturgická hudba. Je k ničemu bojovat a střílet fráze ze  Sacrosanctum Concilium nebo z motu proprio sv. Pia X. o posvátné hudbě, protože vše je třeba chápat v rámci hluboké pozornosti a respektu pro liturgii. Z toho všechno vyplývá. Důležitá jsou slova. Proto se snažím přenést pozornost z hudby na liturgii. Jistěže má hudba svůj život sama v sobě, ale stává-li se liturgickou, je jako nevěsta, která přilne ke svému ženichovi. Celý příspěvek

4. neděle po Velikonocích

1. Vývoj velikonočního tajemství postupuje jistými kroky vpřed. Dnes již pohlížíme na příchod Ducha svatého, který v pronikavém křtu ducha má v nás dovršit Velikonoce. „Je pro vás užitečné, abych já odešel: neboť neodejdu-li, nepřijde k vám Utěšitel.“ On přijde a dovrší vítězství Kristovo ve světě, v Církvi, v duši i ve mně, když přesvědčí svět, že je hřích, spravedlnost a soud, a když uvede Církev a věřící do veškeré pravdy. Celý příspěvek

Pobytí v Nové říši (srpen 2014)

Pobytí v Nové říši, srpen 2014

Akce je určena všem mladým (ale i těm, co se stále cítí mladí) a to zejména dospívajícím, mladým manželům a rodinám. Zaměřením se jedná o akci duchovního rázu s cílem duchovně se co nejvíce přiblížit poselství Božího zjevení o tom, jak má vypadat autentický křesťanský život.

Neustále aktualizované informace o akci a online přihláška jsou dostupné na webu tydenviry.fssp.cz .

Setkání pro věřící a hledající – Břevnov 2014

Kněžské bratrstvo sv. Petra srdečně zve na prázdninovou akci Život víry, realita víry, která se uskuteční v termínu 3. – 7. července 2014 v prostorách benediktinského arciopatrství v Praze-Břevnově. Na programu bude cyklus přednášek na téma duchovního života a základů teologie podle sv. Tomáše Akvinského, tématické prohlídky Prahy a každodenní mše sv. a modlitba některých částí breviáře podle liturgie z roku 1962.Duchovní program má na starosti P. Radim Valík OSB a čeští a slovenští bohoslovci Bratrstva sv. Petra.

Účastnický příspěvek pro pracující je 800 kč, pro studenty, důchodce a osoby s nižším příjmem 400 kč.  Zájemci o pravidelné stravování v průběhu akce se musí dopředu ohlásit. Uzávěrka přihlášek je 1. července 2014.  Přihlásit se je možné přes web nonnobis.fssp.cz, kde jsou také k dispozici další podrobnosti a aktuální informace. Přihlášky je též možné odevzdat nebo poslat na farní úřad ve Vejprtech (adresa: Kostelní nám. 158/4, 43191 Vejprty). V přihláškách uveďte jméno, datum narození, adresu nebo jinou možnost kontaktu a rovněž datum příjezdu a odjezdu, pokud se nekryje s programem.

 

Pozvánka na setkání ve formátu pdf.

Pouť k Panně Marii Svatohorské

Srdečně zveme všechny věřící i kněze z ČR i zahraničí. Pojďme společně prosit o ochranu a sílu v těžkých zkouškách života skrze Pannu Marii k Ježíši.