Archiv pro měsíc: Říjen 2014

Přednáška P. Jiřího Pleskače v Olomouci

una-voceDne 21. října se v Olomouci uskuteční v přednáškové místnosti Internet Poradny na Wurmově 7 první z letošního cyklu přednášek Una Voce. Tu pronese P. Adolf Jiří Pleskač, duchovní řeckokatolické církve, fytoterapeut a podnikatel, známý především z vysílání Českého rozhlasu Brno, kde má každý měsíc Bylinkovou poradnu. „První téma bude přinejmenším startovní, v rámci našeho cyklu chceme na katolickou víru, kulturu a disciplínu nahlédnout z několika mnoha úhlů a perspektiv. Přednáška o věroučných a duchovních základech je proto dobrou volbou a nás nesmírně těší, že naše pozvání přijal právě pater Pleskač, se kterým jsme již dlouhodobě v kontaktu a který všem naši členům dával v letošním roce duchovní cvičení,“ sdělil předseda Una Voce Daniel Zouhar. Přednáška začne v 17:00 a její předpokládaný konec je v 19:00. K účasti jsou zváni všichni studenti, konvertité a zájemci o katolickou víru a kulturu. Po předchozích zkušenostech bude vstup na každou z přednášek volný, k dispozici však bude košík pro případné dary na pronájem sálu a naši činnost. Předem Pán Bůh zaplať.

-red-

 

Více informací k přednášce a aktuality na Facebookové stránce události.

Mše sv. v Praze nyní každý pátek

Kostel sv. Gabriela v Praze na Smíchově.

Vysluhování Nejsvětější oběti v Praze u sv. Gabriela bude rozšířeno. Nyní bude mše sv. sloužena již každý pátek od 17:00. Vedle toho i nadále bude sloužena mše sv. podle misálu z roku 1962 každou neděli od 17:00, každou první sobotu v měsíci od 9:00 a o velkých svátcích. Bližší informace o pořadu bohoslužeb u sv. Gabriela zde.

 

Zdroj: Krása liturgie

 

Mimořádné sloužení dominikánského ritu

I přes stávající přerušení sloužení tradičního dominikánského ritu v Olomouci se uskuteční ještě jedna mše sv., kterou bude soukromě sloužit P. Štěpán Filip OP tuto neděli 5. října od 15:00.

Všichni jsou srdečně zváni!

Duchovní obnova Lex orandi, lex credendi

P. Adolf Jiří Pleskač

Srdečně zveme na duchovní obnovu P. Adolfa Jiřího Pleskače nazvanou Lex orandi, lex credendi (Zákon modlitby jest zákonem víry), která se uskuteční na Svatém Hostýně ve dnech 24. – 25. října 2014 a bude primárně zaměřena na katolickou zbožnost věřícího při mši svaté. V rámci programu obnovy proto také navíc budou slouženy dva různé katolické rity a to:

  • tradiční římský ritus podle misálu z roku 1962 v pátek 24. října od 14:00, který bude sloužit P. Mgr. ICLic. Josef Rýznar, farář z Nedakonic u Uherského Hradiště
  • svatá liturgie byzantského obřadu ve staroslověnštině, kterou bude celebrovat pater-exercitátor Adolf Jiří Pleskač

Na bohoslužby jsou srdečně zváni všichni, zejména ti, kteří se nebudou moci zúčastnit celých exercicií. Pro ty, kdo však by se chtěli přihlasit, nechť tak učiní prostřednictvím webových stránek. K dispozici jsou již poslední volná místa!

 

 

Ukončení sloužení Tradičního dominikánského ritu v Olomouci

Kostel Neposvrněného početí Panny Marie při dominikánském klášteře v Olomouci

Od začátku září je pravidelné sloužení tradičního dominikánského ritu první neděli v měsíci v klášteře dominikánů z technických důvodů zrušeno. O případném pokračování sloužení mše svaté se rozhodne s novým vedením konventu, které bude zvoleno v průběhu měsíce října.

Prosíme všechny ctitele Panny Marie a podporovatele dominikánského ritu o jejich modlitby za budoucnost sloužení tradiční mše sv. v městě Olomouc. Jakmile dojde k jakékoliv změně v této věci, budeme vás informovat prostřednictvím našeho webu.