Archiv pro měsíc: Listopad 2014

Mimořádně sloužené roráty v Žeravicích

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Žeravicích u Kyjova.

V Žeravicích u Kyjova ve farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele bude každé úterý v 7:00 sloužena rorátní mše sv. podle misálu z roku 1962. Slouží P. Jan Šimoník, farář.

První neděle adventní

Blíží se den vykoupení

1. „Napřimte se a zdvihněte hlavu: vaše vykoupení se už blíží!“ (Evangelium) – Opětný příchod Páně k soudu, o kterém mluví evangelium, znamená pro Církev, pro nás všechny, vykoupení. Církev, tísněná zde v čase ze všech stran a obtížená mnoha hříchy a chybami svých dětí, toužebně hledí ke dni vykoupení. Ten den již začal, když se Syn Boží v lůně Panny stal člověkem. A trvá, dokud stojí svět, a bude mít konec až při druhém příchodu Páně  v poslední den. „Zdvihněte hlavu – vaše vykoupení se už blíží!“ Náš život je neustálý advent, ve kterém jdeme vstříc vykoupení. Celý příspěvek