Archiv pro měsíc: Říjen 2015

Nový web o eucharistické úctě

corpus-christi

Web Corpus-christi.cz (reprofoto Una Voce ČR)

„Existují totiž místa, kde se téměř úplně upouští od kultu eucharistického klanění. K tomu přistupují v tom či onom církevním kontextu zlořády, které přispívají k zatemnění pravé víry a katolického učení o této podivuhodné svátosti. Vynořuje se někdy značně zjednodušující chápání eucharistického tajemství. To bývá zbaveno své obětní hodnoty a bývá prožíváno tak, jako by nemělo jiný smysl a hodnotu než společné bratrské setkání.“ (Jan Pavel II. Ecclesia de Eucharistia). Celý příspěvek

Tradiční římský ritus – dějiny a praxe

Kostel sv. Vavřince v Bojkovicích (Zdroj www.bojkovice.cz)

Muzeum Bojkovska zve na přednášku otce ThLic. Pavla Hödla, která bude pronesena dne 24. listopadu 2015 od 17:00 v kostele sv. Vavřince v Bojkovicích. Po této přednášce bude přednášející v tomtéž kostele sloužit mši svatou podle misálu sv. Jana XXIII. z roku 1962., která bude sloužena ze svátku sv. Jana od Kříže.

P. ThLic. Pavel Hödl je kněz olomoucké arcidiecéze a absolvent Papežské lateránské univerzity v Římě, kde absolvoval licenciátní prací z oboru liturgické teologie. V současnosti působí jako duchovní správce farností Šumvald, Paseky a Dlouhá Loučka u Uničova.

Mše svatá na sv. Hostýně

V pátek 23. 10. bude v 16.00 hod. sloužena mše svatá na sv. Hostýně.

Mše svatá se koná již tradičně v rámci exercicií LEX ORANDI – LEX CREDENDI zaměřených na liturgii.

IMG_6211

Mše svatá ve Křtinách

Tradiční mše sv. Křtiny - říjen 2011

Tradiční mše sv. Křtiny – říjen 2011

V sobotu 31. října 2015 bude v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách sloužena mše sv. ke cti Panny Marie Růžencové. Sloužit jí bude P. Petr Rössler a začne v 9:00 hodin.