Archiv pro měsíc: Březen 2020

Duchovní přijímání

Autor: P. Mgr. Štěpán M. Filip OP Th.D

Náš pan farář říkal, že lidem, kteří z různých důvodů  (nyní zejmána v období koronaviru pozn. webu) nemohou přistoupit ke svátostem, se nabízí duchovní svaté přijímání. Nevím přesně, jako mám tomu výrazu rozumět a jaké podmínky k tomu musí být splněny. Můžete mi to vysvětlit?

“Eucharistie se jeví jako vrchol všech svátostí a vede k dokonalosti společenství s Bohem Otcem skrze ztotožnění se s jednorozeným Synem působením Ducha Svatého. […] Právě proto je vhodné pěstovat v duši stálou touhu po eucharistické svátosti. Celý příspěvek

O přijímání eucharistie na ruku – svědectví P. Amortha

P. Gabriel Amorth (1925-2016) byl vrchní římský exorcista.  Z rozhodnutí papeže jako biskupa města Říma vykonával mnoho desítek let službu exorcisty na území tohoto římského města. Níže uvedené řádky jsou přepisem toho, co mu říkal ďábel z těla jedné posedlé osoby o přijímání Krista na ruku. Celý příspěvek

Prohlášení Una Voce ke koronaviru

V důsledku mimořádných opatření Bezpečnostní rady státu a ministra zdravotnictví ze dne 10. března 2020 se vyjadřujeme k aktuální situaci, která se dotýká konání všech akcí, jednorázových i pravidelných včetně akcí náboženských.

Na jejich základě dle rozhodnutí ministra Adama Vojtěcha se ruší veškeré akce – mše svaté, poutě, svatby, pohřby, křty s účastí více než 100 osob, aby se tak zamezilo potenciálnímu dalšímu šíření nákazy. Účinnost nastává k dnešní 18. hodině.

Dovolujeme si i k příznivcům tradičních mší svatých apelovat, aby byli obezřetní. Díky tomu, že se nařízení týká  jen akcí nad 100 lidi, tak  – i dle výzvy ČBK vydané k dnešní 13 hodině – se to tak netýká pořádání většiny bohoslužeb konaných dle misálu sv. Jana XXIII. z roku 1962 především proto, že ve většině míst (vyjímaje Prahu) je účast věřících zpravidla nižší než 100 lidí. Tím se pochopitelně myslí mše svaté sloužené diecézními kněžími a kněžími dalších institutů (FSSP, popřípadě Institutu Krista krále). Co se týká bohoslužeb FSSPX, za ty nenese nikdo v rámci katolické církve odpovědnost a jejich účast je na uvážení. Všem věřícím však dovolujeme sdělit, že pokud se nechtějí nakazit, tak se jim účast na těchto bohoslužbách v širokém počtu v jejich vlastním zdravotním zájmu nedoporučujeme.

ČBK dále sděluje, že podle situací se budou bohoslužby rozdělovat, aby na nich byly menší skupiny. Pokud to ale nebude možné, dovoluje se zůstat doma a být duchovně ve spojení s konanou Nejsvětější obětí ať už modlitbou nebo poslechem bohoslužby prostřednictvím rádia či televize.

Doporučujeme spolu s dalšími kompetentními orgány se vyhýbat úzkému kontaktu s ostatními lidmi a nepodávat si ruce (což se při bohoslužebných úkonech týká především mše sv. dle misálu z roku 1969, nikoliv při těch našich).

To jak se budou bohoslužby konat, rozhodují v první řadě faráři či rektoři kostelů ve spojení se svým biskupem. Pokud nikdo takové nařízení či ohlášku nevydá, bohoslužby budou pořádány beze změn.