Site-Wide Activity

 • Knížka s výmluvným názvem Povstání z prachu – Tradiční liturgie a Obnova Církve amerického autora, doktora filosofie, znalce gregoriánského chorálu a polyfonie dr. Petra Kwasniewského vyjde v nejbližších dnech […]

 • Kněžské bratrstvo svatého Petra bude mít letos prvního českého kněze P. Jakuba Zentnera FSSP. Pamatujte prosím na něj v modlitbách, neboť jak říkával sv. Jan Maria Vianney, věřící dostanou takové kněze, jaké […]

 • V Olomouci se uskuteční v úterý 7. června přednáška Krása liturgie, kterou prosloví P. Pavel Hödl, farář farnosti Dlouhá Loučka u Uničova a zároveň hlavní sloužící kněz mše sv. všech věků při kapli sv. Alexeje v Olomouci.

 • Pokřtěni Duchem svatým

  V noci ze soboty na neděli svatodušní byli v Římě pokřtěni ti, kteří nemohli přijmout svatý křest z nějakého důvodu po Velikonocích. Svatodušní svatvečer je napodobením nočního bdění […]

 • V románském kostele sv. Petra a Pavla v Řeznovicích budou bohoslužby o Velikonocích 2016 takto:
  Zelený čtvrtek 24.3.:  19.00 mše svatá, po mši svaté adorace do 22.00

  Velký pátek: 14.30 křížová cesta, […]

 • V kostele sv. Gabriela v Praze-Smíchově budou sloužený o velikonočním triduu bohoslužby podle misálu z roku 1962 následujícím způsobem:

  Zelený čtvrtek: 17:00
  Velký Pátek: 17:00

  Bílá sobota (vigilie): […]

 • Daniel wrote a new post, Statio 2 years ago

  Podle staré praxe, která se udržela až do středověku, bylo zvykem v římské křesťanské obci slavit častěji společnou bohoslužbu v některém význačném chrámu. Věřící s klérem se shromáždili nejprve v nějaké […]

 • V posledních letech stále více roste počet míst, na kterých je pravidelně přinášena mešní oběť v mimořádné formě římského ritu. Tento růst není pouze nějakou lokální anomálií, ale stává se takřka všeobecným. A […]

 • Doba předpostní
  Úvod

  V období vánočním a v období Zjevení Páně se nám zjevil Pán. V klanění jsme poklekali před slávou přítomného Božského Krále. „Klanějte se Bohu, všichni jeho andělé, plesejte Bohu, celá j […]

 • Novou knihou výrazně vstoupil do posynodních diskuzí prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Robert Sarah, který se tak zcela jasně a přísně postavil na stranu konzervativního církevního křídla, které […]

 • 1.V celé své zářivé velikosti zjevil se světu Božský Král – Kristus – o svátku Epifanie. Tiše a skrytě přišel na svět: o Epifanii vešel slavnostně do svého města, do svého vlastnictví, do lidstva. Církev, národy […]

 • První neděle po Zjevení Páně.

  Zamyšlení nad liturgickými texty dnešní neděle.

  I.
  Ježíšova obětní cesta
  1.Dnes nám liturgie dopřává být svědky prvního úředního obětování, k němuž půjde dvanáctiletý J […]

 • Svátek svaté rodiny

  Křesťanská rodina

  1.Posvátná liturgie nás vede dnes do Nazareta, abychom popatřili do života svaté Rodiny. Z lůna rodiny jsme vyšli, v lůně rodiny jsme vyrostli, pro život v rodině j […]