Archiv autora: Daniel

Mše sv. v Rejvízu

Od počátku tohoto roku se nejdříve pokusně, pak každý měsíc začala sloužit mše svatá ve Zlatých Horách na Jesenicku. Postupný vzrůstající zájem celebrujícího kněze, ale i věřících nakonec vedl k tomu, že se její sloužení rozhojnilo a nyní je možné ji navštěvovat nově již každou neděli odpoledne od 15:00. Společenství věřících k její účasti srdečně zve všechny z blízkého i vzdáleného okolí. 

Mše sv. ve Svatém Janu pod Skalou

6. července bude P. Josef Peňáz  sloužit mši sv. podle misálu z roku 1962 ve staroslověnkém liturgickém jazyce ke cti svatého Ivana Českého ve Svatém Janu pod Skalou ve 14:00.

Poutní přípravná mše sv. v Konici

Dne 26.5. 2018 se v Konici u Prostějova uskuteční přípravná mše sv. u příležitosti poutě k Nejsvětější Trojici. Tato mše svatá bude neobvyklá tím, že bude sloužena v klasické formě římského ritu a celebrovat jí bude doc. Stanislav Přibyl JC.D, duchovní správce stabiliter existens  Praze-Karlově.

Mše sv. začne v 17:00. Před samotným začátkem bude v 16:00 pronesena krátká přednáška otce Přibyla o klasickém ritu mše sv. K účasti srdečně zve olomoucká Juventutem a skupinka věřících z Konicka.

Orelská pouť do Žlutic

V neděli 25. června se uskuteční orelská pouť ke cti sv. Petra a Pavla do Žlutic. Při ní bude sloužena ve žlutickém kostele odpoledne v 16:00 mše svatá, kterou bude sloužit P. Petr Řezáč. Celou pouť pořádá Orel, župa Svatováclavská. Info v plakátku níže (druhá strana dokumentu, kliknutím na obrázek se otevře):

Martin Luther a katolická církev (video)

V Rudolticích, kde se nachází jedna z větších tradičně-katolických komunit, pronesl 18. dubna 2017 u příležitosti smutného 500. výročí protestantské luteránské hereze přednášku na téma „Martin Luther a katolická církev“ náš význačný člen PhDr. Radomír Malý, církevní historik a emeritní člen katedry Církevních dějin na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

V kontextu přednášky se tak dozvíme vše o dobových reáliích, oprávněných i neoprávněných kritikách Lutherových vůči katolické církvi, ale i především o jeho bludech, které dodnes jsou v rozporu s oficiálním katolickým církevním učením. Nemění na tom nic ani fakt, že někteří preláti katolické církve jsou toho mínění, že by měl být svatořečen. Celý příspěvek

Mše svatá v Tučapech u Velehradu

tucapy

Od podzimu přibylo na území arcidiecéze olomoucké v pořadí již čtvrté místo, kde se pravidelně slouží mše svatá v klasickém římském ritu. Nově tak je v Tučapech u Velehradu, kde slouží každou sobotu s vyjímkou první (kdy bývá mše sv. pro tutéž skupinu věřících v Kostelanech na Moravě) soboty v měsíci P. Vavřinec Černý. Mše sv. začíná vždy v 7:30 a informace o ní bývají pravidelně vyvěšovány také na webu farnosti.

Celkově se jedná v tuto chvíli o čtvrté místo, kde na území arcidiecéze slouží diecézní kněží mši svatou v tomto klasickém ritu. Nejdéle slouží P. Josef Rýznar, který první veřejnou mši svatou sloužil na Slavnost Krista krále v roce 2011 v Uherském Hradišti a doposud slouží pravidelně ve své farnosti v Kostelanech na Moravě. Vedle toho se poslední dva roky celebruje, kde klasický ritus má v posledních letech zajímavější historii – v letech 2005-2013 se zde sloužil pravidelně dominikánský ritus, který je klasickému římskému ritu v mnoha ohledech blízký a podobný. Od listopadu 2014 se podařilo na tuto „tradici“ navázat tím, že se začalo z rozhodnutí otce arcibiskupa na zkoušku sloužit dvakrát měsíčně v kapli sv. Alexeje při kostele sv. Michala na Žerotínově náměstí, kde se slouží takto doposud.

Mše sv. na Novojičínsku – nově

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kostel sv. Jiří, Mořkov

V neděli 9. října 2016 bude poprvé sloužena mše svatá v klasickém římském ritu ve farním v kostele sv. Jiří v Mořkově. Bude se jednat o první mši svatou v této starobylé formě, která bude sloužena v děkanátu Nový Jíčín. Začátek mše svaté bude v 10:30 a celebrovat jí bude místní duchovní P. Paweł Dobija. Celý příspěvek

V Česku bude uvedena poprvé kniha o tradiční liturgii

povstavani_obalkaKnížka s výmluvným názvem Povstání z prachu – Tradiční liturgie a Obnova Církve amerického autora, doktora filosofie, znalce gregoriánského chorálu a polyfonie dr. Petra Kwasniewského vyjde v nejbližších dnech v českém nakladatelství Hesperion. Proč zrovna teď knížka o tradičním římském ritu? Nejspíše z důvodu neustálých dohadů o jeho nutnost. Je to jen přechodná móda nebo má jeho znovuzavedení pro celou Církev papežem Benediktem XVI. hlubší základ? Proč se v posledních 50 letech nedařily pokoncilní reformy nového ritu zavedeného papežem Pavlem VI. a zda-li je současná „nový ritus pohromou či obrodou“ se snaží odpovědět fundovaným způsobem tato kniha, která si již získala svou pozornost již nejen v Americe, ale po italském překladu nyní přichází i překlad český.

V ČR bude kniha uvedena a prezentovaná na dvou místech: V pátek 14. října ji v rámci své návštěvy Čech slavnostně představí americký kardinál a suverén Maltézského řádu J.Em. Raymond Leo Burke v Praze na Strahově a sám autor pak následně v neděli 16. října v Olomouci, kde za tím účelem bude mimořádně sloužena zpívaná mše sv. (missa cantata) podle misálu z roku 1962, kterou bude sloužit mladoboleslavský kaplan, publicista a překladatel P. Štěpán Smolen. Uskuteční se v kostele sv. Michala a začne v 15:00. Hudebně ji doprovodí osobně autor knihy. Samotná prezentace bude v přednáškovém sále kláštera bratří Dominikánů na Slovenské ulici (vstup z ulice Studentská).

Bližší informace v přiloženém letáku.

Přednáška o kráse liturgie

V Olomouci se uskuteční v úterý 7. června přednáška Krása liturgie, kterou prosloví P. Pavel Hödl, farář farnosti Dlouhá Loučka u Uničova a zároveň hlavní sloužící kněz mše sv. všech věků při kapli sv. Alexeje v Olomouci.

13227807_964244476978491_6682942516199351322_o

Svatvečer svatodušní

Pokřtěni Duchem svatým

V noci ze soboty na neděli svatodušní byli v Římě pokřtěni ti, kteří nemohli přijmout svatý křest z nějakého důvodu po Velikonocích. Svatodušní svatvečer je napodobením nočního bdění z Bílé soboty na velikonoční neděli. Vyjadřuje myšlenku: My křesťané jsme pokřtěni Duchem svatým. Celý příspěvek