Archiv autora: Vitus

Mše v Tučapech

Mimo obvyklý rámec bude mše v Tučapech

Sv. Terezie z Lisieux – 3.10. v 7:30 Tučapy

Sv. Markéty Marie Alacoque – 17.10. v 7:30 Tučapy

 

Primice P. Štěpána Šrubaře v Brně v neděli 30. července 2017 v 15:00 hod.

Una Voce zve tradiční věřící na primiční mše svaté P. Štěpána Šrubaře, na kterých je možno získat plnomocné odpustky.

odpustkové Mše svaté

  • Vyšší Brod  – cisterciácký klášter, úterý 11. července 2017 v 10:00 hod.
  • Levín – kostel Povýšení sv. Kříže, neděle 16. července 2017 v 16:30 hod.
  • Štětí nad Labem – kostel svatého Šimona a Judy, neděle 23. července 201715:00 hod.
  • Salzburg, Rakousko – Sebastiankirche, neděle 27. srpna 2017 v 9:30 hod.

Další Mše svaté s udělováním novokněžského požehnání

  • Litoměřice5. července 2017 v 9:00 hod.
  • Brno – kostel sv. Michala, neděle 30. července 2017 v 15:00 hod.

Aktuální informace jsou na webu bratrstva:

http://fssp.cz/?p=1623

Zvláště zveme na Mši svatou v Brně v neděli 30. července 2017 v 15:00 hod.

 

 

Polsko: Trend počtu míst s tradiční mší svatou je rostoucí

Necelých deset let po vyhlášení motu proprio Summorum Pontificum od papeže Benedikta XVI. je v Polsku 34 kostelů a kaplí, kde se slouží tradiční mše svatá každou neděli. Graf ukazuje počet míst s každonedělní celebrací vždy k 7. červenci:

Polska2

Na přibližně 110 místech je sloužena starobylá mše svatá pravidelně (zelená = každý den, žlutá = každou neděli, modrá = ostatní):

PolskaZdroj: http://www.unacum.pl/p/statystyki.html Překlad a úprava: VZ

Mezinárodní výzva k obnově důstojnosti liturgie a liturgické hudby v Církvi

Na konci roku 2016 vystoupil Prof. Aurelio Porfiri, hlavní varhaník v kostele Santa Maria dell Orto v Římě, s níže uvedenou výzvou a začal pro ni sbírat podporu četných církevních hudebníků, teologů, kněží i prelátů. Tento dokument byl i s jeho signatáři zveřejněn k 6. březnu 2017, kdy si Církev připomíná 50-leté výročí vydání instrukce Musicam sacram. Níže uvedený dokument v různých jazycích a seznam jeho více než 200 signatářů je uveden na stránkách www.altaredei.com. Una Voce ČR rovněž uvedený apel z celého srdce podporuje. Celý příspěvek

Pozvánka na přednášku PhDr. Romana Cardala, Ph.D. „Myšlenkový relativismus hrozba pro současnou dobu“

plakát 3-2Una Voce vás zve ve čtvrtek 23. února 2017 v 17:00 na přednášku současného předního českého tomisty doktora Romana Cardala, znalce sv. Tomáše Akvinského. Jeho přednáška odkryje nebezpečí současného relativismu a lhostejnosti v naší společnosti, která ji ohrožuje v jejích samotných základech. Následovat bude výklad věčné filosofie, která souhlasí se zdravým rozumem, ovšem nikoli již s těmi co vedou současný svět.

Podrobněji se do přednáškové místnosti dostanete, když vejdete do kostela, dáte se doprava do křížové chodby, zde zabočíte doleva (směrem dopředu, jako byste šli ke svatostánku) a na konci uvidíte prosklené dveře. Za nimi je hned na boku místnost, kterou nemůžete přehlédnout.