Archiv autora: Vitus

Velikonoční bohoslužby v Řeznovicích

V románském kostele sv. Petra a Pavla v Řeznovicích budou bohoslužby o Velikonocích 2016 takto:

Zelený čtvrtek 24.3.:  19.00 mše svatá, po mši svaté adorace do 22.00
Velký pátek: 14.30 křížová cesta, 15.00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství a Velkopáteční obřady
Bílá sobota 26.3.: od 8.00 soukromá modlitba u Božího hrobu, 21.00 vigilie Zmrtvýchvstání – mše sv.
Neděle 27.3.: Boží hod velikonoční  9.00 mše svatá
Pondělí velikonoční 28.3.:  8.00 mše svatá
IMG_2719

Představení almanachu Una Voce ČR

Una Voce Česká republika Vás srdečně zve na prezentaci almanachu

ŽIVOT Z VÍRY

vydaného u příležitosti 50. výročí Mezinárodní federace Una Voce.

Prezentace se uskuteční v pátek 18. prosince 2015 na Dominikánském náměstí v Brně.

V 16.30 bude sloužena Mše svatá v kostele sv. Michala

Od 18.00 prezentace v kavárně Trojka, Dominikánská 9

Kromě almanachu bude nabídnuta publikace světícího biskupa z Astany Mons. Athanasia Schneidera Corpus Christi.

pozvánka-almanach

Mše svatá na sv. Hostýně

V pátek 23. 10. bude v 16.00 hod. sloužena mše svatá na sv. Hostýně.

Mše svatá se koná již tradičně v rámci exercicií LEX ORANDI – LEX CREDENDI zaměřených na liturgii.

IMG_6211

MORÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNOSTI

Una Voce Česká republika Vás srdečně zve na přednášku P. Josefa Beneše

 

MORÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNOSTI

 

Mezi ožehavými tématy se objeví:

  • pokus o redefinici rodiny
  • akceptace nesezdaných párů
  • sexuální výchova
  • možnost sv. přijímání rozvedeným
  • homosexualita

Přednáška se uskuteční 16. června v 18.00 v Domě umění na Malinovského nám. 2 v Brně.

plakat-prednaska

Vánoční mše svaté v Řeznovicích

V románském kostele sv. Petra a Pavla v Řeznovicích budou vánoční mše svaté takto:

24. 12. 2014  vigilie Narození Páně – 22.00 hod.

25. 12. 2014  Hod Boží vánoční – 9.00 hod.

26. 12. 2014  sv. Štěpána – 8.00 hod.

28. 12. 2014  sv. Rodiny – 9.00 hod.

31. 12. 2014  sv. Silvestr – 17.00 hod.

1. 1. 2015  Nejsvětější Jméno Ježíš – 9.00 hod.

IMG_2719

Vánoční mše svaté u sv. Michala v Brně

V kostele sv. Michala v Brně budou kromě nedělí slouženy mše svaté také v těchto dnech:

25. prosince 2014 v 15.00 – Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční

1. ledna 2015 v 15.00 – Nejsvětějšího Jména Ježíš

IMG_0715

Setkání katolických dětí ve Vyšším Brodě 2014

Vyšebrodský klášter

23. července – 1. srpna 2014 proběhne ve Vyšším Brodě setkání katolických dětí, které organizují rodina Krutských a Ignác Pospíšil. Účastnit se mohou děti starší šesti a mladší čtrnácti let (případné výjimky pro děti jen těsně míjející toto rozpětí je třeba dohodnout s organizátory). Akce navazuje na loňské Setkání katolických dětí na Kozinci.

Prostory pro ubytování dětí poskytne vyšebrodský klášter, který též pro tábor zajistí mše svaté a přednášky pro hlubší vzdělání dětí v katolické víře. Okolní lesy a louky Vyšebrodska mimo to poskytnou spoustu zdravého a krásného prostředí pro hry a dovádění.

Děvčata a chlapci budou ubytováni odděleně, budou mít vlastní vedoucí a po část času i samostatný program.

Rodiče, kteří by si přáli své děti na tuto akci vyslat, nechť kontaktují Ignáce Pospíšila (J. Bendy 8, 370 05 Č. Budějovice; e-mail: cinik@centrum.cz; tel. 775 048 413), který jim pošle další informace a vzor přihlášky. Přihlásit dítě je nutné do konce června a do téže doby je třeba zaplatit zálohu 300,- (složenkou na adresu “Ignác Pospíšil, J. Bendy 8, 370 05 České Budějovice” či  “Anna Krutská, Klášterní 125, 382 73 Vyšší Brod” či přímo do rukou někomu z hlavních pořadatelů). Zbytek částky se doplatí při příjezdu na akci. Záloha se při odřeknutí účasti nevrací.

Letošní setkání bude delší než loňské, z něhož nezbyly žádné rezervy, bylo tedy nutno cenu zvýšit. Vynasnažíme se ale i tak udržet náklady pro rodiče pokud možno co nejnižší a brát ohled na větší a chudé rodiny a případně dofinancovat akci z kapes sponzorů.  Celková částka za jedno dítě je 1500,- Kč. Pokud jedna a tatáž rodina pošle dětí vícero, pak u druhého dítěte je cena 1300,- a každého dalšího 1100,-. Rodiny, které by rády děti vyslaly, ale jsou na tom finančně špatně, nechť se se mnou spojí, pokusíme se najít řešení.

Rodina Krutských

Ignác Pospíšil