Archiv pro rubriku: Zprávy

Mše v Tučapech

Mimo obvyklý rámec bude mše v Tučapech

Sv. Terezie z Lisieux – 3.10. v 7:30 Tučapy

Sv. Markéty Marie Alacoque – 17.10. v 7:30 Tučapy

 

Primice P. Štěpána Šrubaře v Brně v neděli 30. července 2017 v 15:00 hod.

Una Voce zve tradiční věřící na primiční mše svaté P. Štěpána Šrubaře, na kterých je možno získat plnomocné odpustky.

odpustkové Mše svaté

  • Vyšší Brod  – cisterciácký klášter, úterý 11. července 2017 v 10:00 hod.
  • Levín – kostel Povýšení sv. Kříže, neděle 16. července 2017 v 16:30 hod.
  • Štětí nad Labem – kostel svatého Šimona a Judy, neděle 23. července 201715:00 hod.
  • Salzburg, Rakousko – Sebastiankirche, neděle 27. srpna 2017 v 9:30 hod.

Další Mše svaté s udělováním novokněžského požehnání

  • Litoměřice5. července 2017 v 9:00 hod.
  • Brno – kostel sv. Michala, neděle 30. července 2017 v 15:00 hod.

Aktuální informace jsou na webu bratrstva:

http://fssp.cz/?p=1623

Zvláště zveme na Mši svatou v Brně v neděli 30. července 2017 v 15:00 hod.

 

 

Martin Luther a katolická církev (video)

V Rudolticích, kde se nachází jedna z větších tradičně-katolických komunit, pronesl 18. dubna 2017 u příležitosti smutného 500. výročí protestantské luteránské hereze přednášku na téma „Martin Luther a katolická církev“ náš význačný člen PhDr. Radomír Malý, církevní historik a emeritní člen katedry Církevních dějin na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

V kontextu přednášky se tak dozvíme vše o dobových reáliích, oprávněných i neoprávněných kritikách Lutherových vůči katolické církvi, ale i především o jeho bludech, které dodnes jsou v rozporu s oficiálním katolickým církevním učením. Nemění na tom nic ani fakt, že někteří preláti katolické církve jsou toho mínění, že by měl být svatořečen. Celý příspěvek

Polsko: Trend počtu míst s tradiční mší svatou je rostoucí

Necelých deset let po vyhlášení motu proprio Summorum Pontificum od papeže Benedikta XVI. je v Polsku 34 kostelů a kaplí, kde se slouží tradiční mše svatá každou neděli. Graf ukazuje počet míst s každonedělní celebrací vždy k 7. červenci:

Polska2

Na přibližně 110 místech je sloužena starobylá mše svatá pravidelně (zelená = každý den, žlutá = každou neděli, modrá = ostatní):

PolskaZdroj: http://www.unacum.pl/p/statystyki.html Překlad a úprava: VZ

Pozvánka na přednášku PhDr. Romana Cardala, Ph.D. „Myšlenkový relativismus hrozba pro současnou dobu“

plakát 3-2Una Voce vás zve ve čtvrtek 23. února 2017 v 17:00 na přednášku současného předního českého tomisty doktora Romana Cardala, znalce sv. Tomáše Akvinského. Jeho přednáška odkryje nebezpečí současného relativismu a lhostejnosti v naší společnosti, která ji ohrožuje v jejích samotných základech. Následovat bude výklad věčné filosofie, která souhlasí se zdravým rozumem, ovšem nikoli již s těmi co vedou současný svět.

Podrobněji se do přednáškové místnosti dostanete, když vejdete do kostela, dáte se doprava do křížové chodby, zde zabočíte doleva (směrem dopředu, jako byste šli ke svatostánku) a na konci uvidíte prosklené dveře. Za nimi je hned na boku místnost, kterou nemůžete přehlédnout.

Mše svatá v Tučapech u Velehradu

tucapy

Od podzimu přibylo na území arcidiecéze olomoucké v pořadí již čtvrté místo, kde se pravidelně slouží mše svatá v klasickém římském ritu. Nově tak je v Tučapech u Velehradu, kde slouží každou sobotu s vyjímkou první (kdy bývá mše sv. pro tutéž skupinu věřících v Kostelanech na Moravě) soboty v měsíci P. Vavřinec Černý. Mše sv. začíná vždy v 7:30 a informace o ní bývají pravidelně vyvěšovány také na webu farnosti.

Celkově se jedná v tuto chvíli o čtvrté místo, kde na území arcidiecéze slouží diecézní kněží mši svatou v tomto klasickém ritu. Nejdéle slouží P. Josef Rýznar, který první veřejnou mši svatou sloužil na Slavnost Krista krále v roce 2011 v Uherském Hradišti a doposud slouží pravidelně ve své farnosti v Kostelanech na Moravě. Vedle toho se poslední dva roky celebruje, kde klasický ritus má v posledních letech zajímavější historii – v letech 2005-2013 se zde sloužil pravidelně dominikánský ritus, který je klasickému římskému ritu v mnoha ohledech blízký a podobný. Od listopadu 2014 se podařilo na tuto „tradici“ navázat tím, že se začalo z rozhodnutí otce arcibiskupa na zkoušku sloužit dvakrát měsíčně v kapli sv. Alexeje při kostele sv. Michala na Žerotínově náměstí, kde se slouží takto doposud.