Archiv pro rubriku: Akce

Pobytí v Drásově

Una Voce Česká republika společně s Kněžským bratrstvem sv. Petra (církví uznaná společnost apoštolského života), pořádá prázdninový pobyt na faře v Drásově u Tišnova. Na programu bude každý den mše sv. podle misálu z roku 1962, přednáška o jednom z momentů křesťanských svátostí, odpoledne pak možnost kulturního a sportovního vyžití (jednak výlety do okolí a pak také nedalekého Moravského krasu, či Brna). Pro zájemce je možnost zůstat do neděle 19. 7. s možností zúčastnit se mše sv. podle misálu z roku 1962 v kostele sv. Michala v Brně. Bližší informace přes e-mail predseda@una-voce.cz. Přihlášky je možné posílat také přes elektronický formulář na webu FSSP.

 

 

pobyti_drasov

 

Přednáška: Obřad uzavírání svátosti manželství

hodl
Srdečně zveme na přednášku P. Pavla Hödla, farář z Dlouhé Loučky u Uničova. Ta se uskuteční poslední středu v měsíci červnu v Olomouci v kavárně Öde. P. Hödl je absolventem Lateránské univerzity v Římě v postgraduálním studijním programu liturgické teologie, v současnosti je jedním z kněží, kteří slouží pravidelně 2x měsíčně mši svatou podle misálu z roku 1962 v kapli sv. Alexeje v Olomouci.

Hronov: Mše sv. za ochranu nenarozeného života

Kostel Všech svatých v Hronově.

Ve farním kostele Všech svatých v Hronově (Královéhradecká diecéze) bude sloužena  30. března 2015 mše sv. podle misálu z roku 1962 za ochranu nenarozeného života. Začátek v 17:00. Mše sv. v tomto ritu bude sloužena na tento úmysl každé poslední pondělí v měsíci dle rozpisu na  http://www.modlitbyzanejmensi.cz/. Slouží P. Jaroslav Jirásek, farář. Celý příspěvek

V Olomouci mimořádně mše sv. v dominikánském ritu

Kostel Neposvrněného početí Panny Marie (Olomouc)

Dne 7. března, kdy se podle liturgického kalendáře řádu Bratří kazatelů slaví svátek sv. Tomáše Akvinského, bude sloužena v boční kapli Panny Marie Růžencové při klášterním kostele Neposvrněného početí Panny Marie v Olomouci na Slovenské ulici sloužena mše sv. v dominikánském ritu, kterou bude sloužit P. Štěpán Martin Filip OP. Začátek v 15:00.

Mše sv. v Olomouci v době postní a o Velikonocích

olomouc1

Došlo k výrazným změnám. O Velikonocích mše sv. nebudou. Za přerušení se omlouváme, bohužel se tomu tak nestalo naší vinou.

Bohoslužby v tradičních formách se budou ve městě Olomouc sloužit i nadále jen o nedělích dle možností celebrujících kněží. Jejich konání bude následující:

1. neděle postní (22. února) – recitovaná mše sv. s lidovým zpěvem
3. neděle postní (8. března) – recitovaná mše sv. s možností lidového zpěvu
5. neděle postní – smrtná (22. března) – zpívaná mše sv. s lidovým zpěvem

Květná neděle (29. března) – mše sv. v dominikánském ritu, před mší sv. Asperges

Hod Boží Velikonoční (5. dubna) – mše sv. v dominikánském ritu, před mší sv. Asperges

1. neděle po Velikonocích (12. dubna) – recitovaná mše sv. s lidovým zpěvem.

Seznam bude ještě doplněn o aktuální mše sv. a další služby v domě Božím.  Bohoslužby se konají v kapli sv. Alexeje (kostel sv. Michala, přístup přes křížovou chodbu kostela) se začátkem v 15:00. Před každou mší sv. bude kázání. Svátost smíření se prozatím uděluje jen na požádání po předchozí domluvě.

Mše sv. na přelomu roku v Dlouhé Loučce

Na přelomu roku 2014/15 bude v Dlouhé Loučce u Uničova (okres Olomouc) Silvestrovské setkání, které pořádá Kněžské bratrstvo sv. Petra ve spolupráci s Una Voce Česká republika. U příležitosti tohoto setkání budou mít věřící z okolí (případně i z větší dálky) mít možnost se zúčastnit veřejně sloužených mší svatých a to v následujících časech:

  • 31. prosince – Sedmý den v oktávu vánočním a svátek sv. Silvestra, papeže, mše sv. podle MR 1962 v 7:00
  • 1. leden – Obřezání Páně – mše sv. v dominikánském ritu (předpokládaný začátek nejspíš v cca 10:00). Celebruje P. Štěpán Filip OP
    V podvečer v 17:00 bude mše sv. podle MR 1962 a po ní bude adorace, zasvěcení se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.
  • 2. leden – votivní mše sv. o Nejsvětějším Srdci Páně v 7:00.
  • 3. leden – votivní mše sv. o Neposkvrněném Srdci Panny Marie v 7:00.

 

Dobu konání bohoslužeb plně garantujeme s vyjímkou 1. ledna (doba konání se totiž bude nejspíš ještě bude měnit vzhledem k časovým možnostem celebranta, který přijede z Olomouce. Všechny ostatní bohoslužby bude sloužit dlouholoučský farář P. ThLic. Pavel Hödl.

O konání silvestrovského setkání mládeže jsme již informovali dříve. Příjem přihlášek byl již ukončen. Pokud by však někdo měl zájem se třeba i jen části setkání zúčastnit, nechť nás kontaktuje na mobil 733 250 357.

Vánoční mše svaté v Řeznovicích

V románském kostele sv. Petra a Pavla v Řeznovicích budou vánoční mše svaté takto:

24. 12. 2014  vigilie Narození Páně – 22.00 hod.

25. 12. 2014  Hod Boží vánoční – 9.00 hod.

26. 12. 2014  sv. Štěpána – 8.00 hod.

28. 12. 2014  sv. Rodiny – 9.00 hod.

31. 12. 2014  sv. Silvestr – 17.00 hod.

1. 1. 2015  Nejsvětější Jméno Ježíš – 9.00 hod.

IMG_2719

Silvestrovské setkání v Dlouhé Loučce

Una Voce Česká republika zve na společnou akci s Kněžským bratrstvem sv. Petra na faře v Dlouhé Loučce u Uničova určenou zejména mladým lidem se zájmem o prohloubení víry, kteří chtějí prožit přelom rok 2014/15 duchovně a v klidu maličké původně německé obce, která byla původně místním sídlem řádu Německých rytířů, kteří zde měli zámeček, z něhož se nám do dnešní doby dochovaly již jen fragmenty s částečně zachovalou kaplí. Na tomto zámečku zároveň pobýval v letech 1919 – 1938 emeritní arcibiskup olomoucký (předtím arcibiskup pražský) kardinál Lev Skrbenský, svobodný pán z Hříště.

Celé setkání bude na téma modlitba v životě katolického křesťana. Kromě modlitby bude každodenní možnost zúčastnit se mše sv. v tadičním římském ritu, budou probíhat výpravy do přírody a nebude také chybět veselý silvestrovský večer.

Pozvánka:

pobyti-silvestr

Přednáška P. Jiřího Pleskače v Olomouci

una-voceDne 21. října se v Olomouci uskuteční v přednáškové místnosti Internet Poradny na Wurmově 7 první z letošního cyklu přednášek Una Voce. Tu pronese P. Adolf Jiří Pleskač, duchovní řeckokatolické církve, fytoterapeut a podnikatel, známý především z vysílání Českého rozhlasu Brno, kde má každý měsíc Bylinkovou poradnu. „První téma bude přinejmenším startovní, v rámci našeho cyklu chceme na katolickou víru, kulturu a disciplínu nahlédnout z několika mnoha úhlů a perspektiv. Přednáška o věroučných a duchovních základech je proto dobrou volbou a nás nesmírně těší, že naše pozvání přijal právě pater Pleskač, se kterým jsme již dlouhodobě v kontaktu a který všem naši členům dával v letošním roce duchovní cvičení,“ sdělil předseda Una Voce Daniel Zouhar. Přednáška začne v 17:00 a její předpokládaný konec je v 19:00. K účasti jsou zváni všichni studenti, konvertité a zájemci o katolickou víru a kulturu. Po předchozích zkušenostech bude vstup na každou z přednášek volný, k dispozici však bude košík pro případné dary na pronájem sálu a naši činnost. Předem Pán Bůh zaplať.

-red-

 

Více informací k přednášce a aktuality na Facebookové stránce události.

Pobytí v Nové říši (srpen 2014)

Pobytí v Nové říši, srpen 2014

Akce je určena všem mladým (ale i těm, co se stále cítí mladí) a to zejména dospívajícím, mladým manželům a rodinám. Zaměřením se jedná o akci duchovního rázu s cílem duchovně se co nejvíce přiblížit poselství Božího zjevení o tom, jak má vypadat autentický křesťanský život.

Neustále aktualizované informace o akci a online přihláška jsou dostupné na webu tydenviry.fssp.cz .