Archiv pro rubriku: Akce

Setkání pro věřící a hledající – Břevnov 2014

Kněžské bratrstvo sv. Petra srdečně zve na prázdninovou akci Život víry, realita víry, která se uskuteční v termínu 3. – 7. července 2014 v prostorách benediktinského arciopatrství v Praze-Břevnově. Na programu bude cyklus přednášek na téma duchovního života a základů teologie podle sv. Tomáše Akvinského, tématické prohlídky Prahy a každodenní mše sv. a modlitba některých částí breviáře podle liturgie z roku 1962.Duchovní program má na starosti P. Radim Valík OSB a čeští a slovenští bohoslovci Bratrstva sv. Petra.

Účastnický příspěvek pro pracující je 800 kč, pro studenty, důchodce a osoby s nižším příjmem 400 kč.  Zájemci o pravidelné stravování v průběhu akce se musí dopředu ohlásit. Uzávěrka přihlášek je 1. července 2014.  Přihlásit se je možné přes web nonnobis.fssp.cz, kde jsou také k dispozici další podrobnosti a aktuální informace. Přihlášky je též možné odevzdat nebo poslat na farní úřad ve Vejprtech (adresa: Kostelní nám. 158/4, 43191 Vejprty). V přihláškách uveďte jméno, datum narození, adresu nebo jinou možnost kontaktu a rovněž datum příjezdu a odjezdu, pokud se nekryje s programem.

 

Pozvánka na setkání ve formátu pdf.

Silvestrovské setkání v Horním újezdu

Kostel v Horním újezdě

Nevíš, jak prožít poslední dny tohoto občanského roku a chtěl by jsi jej případně prožít ve společenství křesťanů v modlitbě a v setkání s Pánem v Nejsvětější svátosti oltářní? V tom případě tě srdečně zveme na silvestrovské setkání v Horním újezdě, které se uskuteční 30. prosince 2013 až 1. ledna 2014. Na programu bude každý den mše svatá podle misálu z roku 1962, modlitba tradičního kompletáře a přednáškové workshopy na téma Církevní otec sv. Irenej, církevní dějiny, liturgická reforma ve světle tradice a evangelizace v internetových médiích.

Ubytování: Na faře v Horním újezdě na lůžkových pokojích. Počet účastníků je vzhledem ke kapacitě fary omezen na maximálně patnáct lidí.

Stravování: Buď z vlastních zásob nebo po vzájemné domluvě v nedaleké restauraci.

Co s sebou: Je nutné si vzít vlastní spacák, hygienické potřeby, přezůvky a případně sportovní obuv, teplé oblečení.

Zváni jsou především všichni věřící katolíci a tradiční zbožnosti podporovatelé.
Zájemci o bližší informace se hlaste na e-mail unavoce@tiscali.cz nebo na mobil 733 250 357. Uzávěrka přihlášek je 21. prosince.

 

Slezská pouť na Cvilín

Obnovená pouť na Cvilín se již čtvrtý rok koná z iniciativy tradičních katoliků, kteří se rozhodli obnovit poutě k Panně Marii Bolestné na Cvilíně se zasvěcením patronce Slezska sv. Hedvice.  Vzhledem k tomu, že české Slezsko je od konce druhé světové války spíše vylidněné a nově usazené obyvatelstvo duchovní i hmotné dědictví a tradice Slezska spíše ignoruje, je o to více těžké tuto duchovní tradici předat dnešní mladé generaci. „Duší každé země, jsou duše lidí, proto je nutné zbožností pozvednou duši, kterou lze obnovit jen autentickou katolickou vírou,“ jak řekl hlavní organizátor poutě pan David Hibsch.

Prosíme proto všechny věřící katolíky o pomoc v modlitbě a osobní účasti na pouti, která je zároveň obětována také za obrácení lidu Českých zemí. K účasti jsou proto zvání všichni věřící lidé nejen ze Slezska, ale i z Čech a Moravy.

Pouť ke sv. Petru a Pavlu do Řeznovic

Řeznovice - kostel sv. Petra a Pavla
Kostel svatých Petra a Pavla v Řeznovicích.

Una Voce Česká republika srdečně zve

na pouť ke sv. Petru a Pavlu do Řeznovic.

V nejstarší doposud stojícím kostele brněnské diecéze

bude sloužena mše svatá podle misálu

bl. Jana XXIII. z roku 1962.

V sobotu 29. 6. 2012 v 15.00 hod.

Mši svatou bude sloužit P. Petr Rössler.

Po mši budou následovat litanie a svátostné požehnání.

 

Pouť zahájíme malým pěším procesím od železniční stanice Ivančice ve 13:45. Do Ivančic je dostatečné dopravní spojení především od Brna (pozor vlakový spoj Brno – Moravské Bránice – Ivančice je nyní nahrazen autobusy – bližší informace na webu idos a aktuálních oznamech Českých drah). Délka pěší trasy z Ivančic ke kostelu je 4,5 km. Pro ty, kteří by měli s absolvováním této trasy obtíže, jsme ochotni zajistit dopravu z města ke kostelu  na základě individuální domluvy a stejně tak i po skončení akce nazpět.

Po skončení poutě zveme k neformálnímu setkání na dvoře řeznovické fary.

Prosíme také o účast zkušených ministrantů (ministrantské oblečení si prosím přineste s sebou).

Zájemci, kteří by měli  chtěli zůstat i na nedělní Mši sv. 30. 6. v 9:00, můžeme nabídnout přespání na řeznovické faře (bližší info na e-mailu).

 

Pouť k Panně Marii, Matce Milosti

8. června se na Vyšebrodsku odehraje tradičněkatolická pouť k Panně Marii, Matce Milosti.

V 09:50 vyrazí poutníci od vyšebrodského farního kostela po křížové cestě na poutní místo Maria Rast am Stein. Tam bude následovat mše svatá (předpokládaný začátek v 11:20) a po ní loretánské litanie. Bohoslužby povede a mši sv. podle misálu z roku 1962 bude celebrovat P. Zdeněk Prokeš, administrátor vyšebrodské farnosti, který vás tímto srdečně zve.

Po pouti se poutníci mohou sejít na malém posezení s pohoštěním ve vyšebrodském klášteře (alternativou je opékání špekáčků – dá-li počasí) a absolvovat i prohlídku kláštera (oproti loňsku zahrnující i již opravený monumentální klášterní kostel a s trochou štěstí i závišův kříž).

Pozvánka:
http://cirkev.wordpress.com/2013/05/15/pout-k-panne-marii-matce-milosti/

Hod Boží svatodušní u sv. Michala v Brně

V neděli 19. 5. 2013 na hod Boží svatodušní bude v 15.00 hod. v kostele sv. Michala v Brně sloužena tradiční zpívaná mše svatá za doprovodu gregoriánského chorálu.

Po mši svaté následuje májová pobožnost a svátostné požehnání.