Důležitá jsou slova

Je zajímavé čas od času sledovat debaty ohledně budoucnosti liturgické hudby. Většinou je přítomno mnoho sporů, co liturgická hudba je a co není. Jistě je to téma, které si zasluhuje pozornost, přestože často hrozí opakování stále stejných frází celé roky. Ovšem skutečným tématem není, „zda“ je liturgická hudba důležitá, ale „za jakým účelem“.

Bezpochyby jedním z největších problémů je špatné pochopení role hudby v liturgii: nejedná se o roli samu o sobě, per conto suo, jak by se řeklo italsky. Hudba a liturgie jsou úzce propojené. Proto bez hlubokého pochopení liturgie nemůže existovat liturgická hudba. Je k ničemu bojovat a střílet fráze ze  Sacrosanctum Concilium nebo z motu proprio sv. Pia X. o posvátné hudbě, protože vše je třeba chápat v rámci hluboké pozornosti a respektu pro liturgii. Z toho všechno vyplývá. Důležitá jsou slova. Proto se snažím přenést pozornost z hudby na liturgii. Jistěže má hudba svůj život sama v sobě, ale stává-li se liturgickou, je jako nevěsta, která přilne ke svému ženichovi.

Může být liturgie bez hudby? Ano. Ale je nepopiratelně významné, jakým způsobem hudba činí liturgii živou v srdcích věřících. Proč se nechceme poučit z dějin? Pokud bychom to učinili, viděli bychom tisíce velkých mužů a žen, jejichž víra byla hudbou živena. Doufám, že každý z nás může mít nějakou možnost takto svou víru jako oni živit.

AURELIO PORFIRI je italský chrámový hudebních a hudební teoretik, který je v současné době ředitelem chorálu a skladatelem ve Škole sv. Růženy z Limy (Macao, Čína).

Převzato z http://www.ccwatershed.org/blog/2014/may/13/importance-words-porfiri/