Hod Boží svatodušní u sv. Michala v Brně

V neděli 19. 5. 2013 na hod Boží svatodušní bude v 15.00 hod. v kostele sv. Michala v Brně sloužena tradiční zpívaná mše svatá za doprovodu gregoriánského chorálu.

Po mši svaté následuje májová pobožnost a svátostné požehnání.