Hod Boží Velikonoční v Brně


V kostele sv. Michala v Brně, kde se od počátku tohoto roku slouží pravidelně Mše svatá podle Misálu bl. Jana XXIII. bude na Hod Boží Velikonoční Mše sv. spojená s žehnáním pokrmů.Tradiční Mše sv. má v Brně u sv. Michala již delší tradici. Poprvé ji zde začali po liturgické reformě sloužit kněží Bratrstva sv. Pia X., nedlouho poté vyjednalo občanské sdružení Una Voce Česká republika s brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrle uplatnění všeobecného indultu při kostele sv. Michala.

Před dvěma lety se začala tradiční Mše sv. sloužit již namísto 1x měsíčně, dvakrát do měsíce pěčí P. Leopolda Nesvedy, kterého v polovině roku 2012 vystřídal konsultor a ochránce spravedlnosti při diecézním církevním soudě v Brně P. doc. Josef Beneš. Od počátku letošního roku se tato mše, některými nazývaná jako mše tridentská slouží z rozhodnutí duchovního ad experimentum každou neděli.

Začátek chorální Mše sv. je v 15:00.