Duchovní obnova Lex orandi, lex credendi

P. Adolf Jiří Pleskač

Srdečně zveme na duchovní obnovu P. Adolfa Jiřího Pleskače nazvanou Lex orandi, lex credendi (Zákon modlitby jest zákonem víry), která se uskuteční na Svatém Hostýně ve dnech 24. – 25. října 2014 a bude primárně zaměřena na katolickou zbožnost věřícího při mši svaté. V rámci programu obnovy proto také navíc budou slouženy dva různé katolické rity a to:

  • tradiční římský ritus podle misálu z roku 1962 v pátek 24. října od 14:00, který bude sloužit P. Mgr. ICLic. Josef Rýznar, farář z Nedakonic u Uherského Hradiště
  • svatá liturgie byzantského obřadu ve staroslověnštině, kterou bude celebrovat pater-exercitátor Adolf Jiří Pleskač

Na bohoslužby jsou srdečně zváni všichni, zejména ti, kteří se nebudou moci zúčastnit celých exercicií. Pro ty, kdo však by se chtěli přihlasit, nechť tak učiní prostřednictvím webových stránek. K dispozici jsou již poslední volná místa!