Martin Luther a katolická církev (video)

V Rudolticích, kde se nachází jedna z větších tradičně-katolických komunit, pronesl 18. dubna 2017 u příležitosti smutného 500. výročí protestantské luteránské hereze přednášku na téma „Martin Luther a katolická církev“ náš význačný člen PhDr. Radomír Malý, církevní historik a emeritní člen katedry Církevních dějin na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

V kontextu přednášky se tak dozvíme vše o dobových reáliích, oprávněných i neoprávněných kritikách Lutherových vůči katolické církvi, ale i především o jeho bludech, které dodnes jsou v rozporu s oficiálním katolickým církevním učením. Nemění na tom nic ani fakt, že někteří preláti katolické církve jsou toho mínění, že by měl být svatořečen.