Mimořádně sloužené roráty v Žeravicích

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Žeravicích u Kyjova.

V Žeravicích u Kyjova ve farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele bude každé úterý v 7:00 sloužena rorátní mše sv. podle misálu z roku 1962. Slouží P. Jan Šimoník, farář.