Mše sv. na přelomu roku v Dlouhé Loučce

Na přelomu roku 2014/15 bude v Dlouhé Loučce u Uničova (okres Olomouc) Silvestrovské setkání, které pořádá Kněžské bratrstvo sv. Petra ve spolupráci s Una Voce Česká republika. U příležitosti tohoto setkání budou mít věřící z okolí (případně i z větší dálky) mít možnost se zúčastnit veřejně sloužených mší svatých a to v následujících časech:

  • 31. prosince – Sedmý den v oktávu vánočním a svátek sv. Silvestra, papeže, mše sv. podle MR 1962 v 7:00
  • 1. leden – Obřezání Páně – mše sv. v dominikánském ritu (předpokládaný začátek nejspíš v cca 10:00). Celebruje P. Štěpán Filip OP
    V podvečer v 17:00 bude mše sv. podle MR 1962 a po ní bude adorace, zasvěcení se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.
  • 2. leden – votivní mše sv. o Nejsvětějším Srdci Páně v 7:00.
  • 3. leden – votivní mše sv. o Neposkvrněném Srdci Panny Marie v 7:00.

 

Dobu konání bohoslužeb plně garantujeme s vyjímkou 1. ledna (doba konání se totiž bude nejspíš ještě bude měnit vzhledem k časovým možnostem celebranta, který přijede z Olomouce. Všechny ostatní bohoslužby bude sloužit dlouholoučský farář P. ThLic. Pavel Hödl.

O konání silvestrovského setkání mládeže jsme již informovali dříve. Příjem přihlášek byl již ukončen. Pokud by však někdo měl zájem se třeba i jen části setkání zúčastnit, nechť nás kontaktuje na mobil 733 250 357.