Mše sv. za nenarozený život v Praze 21. března

praha-smichov2

V kostele Zvěstování Panny Marie (též nazývaném u sv. Gabriela) v Praze Smíchově bude sloužena v sobotu 21. března 2015 mše sv. podle misálu z roku 1962 za nenarozený život.  Zahájena bude ve 12:00 a sloužit jí bude kanovník Metropolitní kapituly sv. Víta P. Jan Gerndt. Bohoslužba se bude konat u příležitosti Národního pochodu pro život jako jedna ze tří bohoslužeb, které se ve městě v rámci pochodu budou konat (kromě toho bude ve 12:30 svatá liturgie východního obřadu v katedrále sv. Klimenta a mše v nové formě římského ritu, kterou bude sloužit J. E. kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský). Více info na pochodprozivot.cz.

Mše sv. je pořádána z podnětu jihočeských věřících zastupujících HPŽ ČR a Una Voce ČR.

Další info o mších za nejmenší (mezi nimi i tridentské mše) na  http://www.modlitbyzanejmensi.cz/.