O přijímání eucharistie na ruku – svědectví P. Amortha

P. Gabriel Amorth (1925-2016) byl vrchní římský exorcista.  Z rozhodnutí papeže jako biskupa města Říma vykonával mnoho desítek let službu exorcisty na území tohoto římského města. Níže uvedené řádky jsou přepisem toho, co mu říkal ďábel z těla jedné posedlé osoby o přijímání Krista na ruku.

Otec Gabriele Amorth pracoval jako oficiální exorcista Apoštolského stolce po celá desetileté až do své smrti v září roku 2016. V roce 2013 přiznal, že se zúčastnil přibližně 160 000 exorcismů. A některé z jeho exorcismů se stali známými díky knize Zpovědi pekla exorcistovi o. Gabrielovi Amorthovi  (Confessions of Hell to the exorcist Fr. Gabriele Amorth). 

A v tomto článku chceme sdílet rozhovor z exorcizmu vykonaného v roce 1975, v kterém se hovoří o přijímání na ruku.

Gabriele: Pověz mi jen a jen pravdu ve jménu drahé krve, Svatého Kříže, Neposkvrněného početí …

Démon: Pracovali jsme dlouho, tam dole (ukazuje do pekla), dokud jsme nedosáhli přijímání na ruku. Přijímání na ruku se nám v pekle velmi líbí. Tomu věř!

Gabriele: Přikazuji ti ve jménu (…), aby si řekl jen to, co ti přikáže nebo! Říkej jen pravdu, pouze pravdu. Nemáš právo klamat. Vypadni z tohoto těla! Choď!

Démon: Ona (Panna Mária) (ukazuje nahoru do nebe) chce, aby sem ti pověděl …

Gabriele: Řekni pravdu, ve jménu (…).

Démon – Ona chce, aby sem ti to pověděl , že … pokud by ona, ta velká paní, stále žila, přijímala by do úst a na kolenou a hluboce by se uklonila (ukazuje, jak by Panna Maria přijímala).

Gabriele: Ve jménu Panny Marie… řekni pravdu!

Démon: musím říct, aby jste nepřijímali přijímání do ruky. Papež sám přijímá do úst. Nebola to jeho vůle přijímat do ruk. Ten nápad pochází od vašich kardinálů.

Gabriele: Ve jménu (…) řekni pravdu!

Démon: Od nich přešel ten nápad na biskupy. Biskupové si mysleli, že šlo o záležitost poslušnosti, když museli poslechnout kardinály. Proto tato myšlenka přešla na kněze a ti si také mysleli, že se musí podřídit, protože poslušnost je napsaná velkými písmeny.

Gabriele: Řekni pravdu. Nemáš právo lhát ve jménu (…).

Démon: Člověk není povinen poslouchat těch zlých. Musíme poslouchat papeže, Ježíše Krista a svatou Pannu. Přijímání do ruky není v žádném případě Bohu milé.

Zdroj: thecatholicherald.net/if-you-receive-communion-in-the-hand-the-devil-has-this-message-for-you/