Oktáv jednoty s Petrovým stolcem

Překládáme tradičním katolíkům modlitební úmysly na Oktáv jednoty s Petrovým stolcem, začínající dnes 18. ledna.

18. ledna, svátek Nastolení sv. Petra v Římě: Aby se všechny „jiné ovce“ vrátily do jednoho ovčince Petrova;
19. ledna: Aby se východní odštěpenci [tj. schismatici] vrátili do jednoty s apoštolským stolcem;
20. ledna: Aby se anglikáni podřídili autoritě Kristova Náměstka;
21. ledna: Aby luteráni a další protestanti v Evropě našli zpět cestu do Církve Svaté;
22. ledna: Aby se křesťané v Americe stali jedním v jednotě s Petrovým stolcem;
23. ledna: Aby se odpadlí katolíci vrátili zpět ke svátostem;
24. ledna: Aby se židé obrátili;
25. ledna, svátek Obrácení sv. Pavla apoštola: Aby byl svět získán pro Krista (případně se také uvádí: „Aby se celý pohanský svět obrátil.“).