Pán k sobě povolal Josefa Vlčka

Dnes ráno v osm hodin povolal Bůh k sobě svého služebníka Josefa Vlčka. Una Voce to dnes sdělila rodina, které jsme zároveň vyjádřili naši upřímnou soustrast. Pan Josef Vlček vstoupil do spolku Una Voce Česká republika na podzim 2013 a od roku 2014 byl jeho čestným členem.

Foto: Stopy paměti, 2012.

Josef Vlček

Olomouc. Ve věku 95 let dnes v Olomouci na Svatém Kopečku zemřel dlouholetý tajemník a ředitel spolku a nakladatelství Matice cyrilometodějská pan Josef Vlček. Jeho smrtí tak moravská církev přichází o další velkou osobnost uplynulého století. Funkci hlavy Matice CM zastával v letech 1945 – 1950 a pak od roku 1990 až dodnes.

Narodil se roku 1920, roku 1929 nastoupil ke studiu v nižším semináři Kongregace sv. Františka Saleského (Salesiánů) ve Fryšťáku. Zde se již od časného věku připravoval na kněžství. Roku 1939 nastoupil do olomouckého arcidiecézního semináře. Studia však přerušila válka a totální nasazení. Jelikož se mu podařilo vyhnout práci v říši, pracoval na území Moravy převážně v dělnických pozicích. Po skončení války na přání představených již nepokračoval ve studiu bohosloví a ujal se jako tajemník obnovené Matice cyrilometodějské, která se starala jak o stejnojmenné nakladatelství, tak i několik školských zařízení, které provozovala. Následně se oženil.

Po roce 1948 se stal nežádoucím a pokusil utéct za hranice. To se mu však nepodařilo, byl zatčen a odsouzen nejprve k trestu smrti, který mu byl následně změněn na doživotí a pak na 21 let vězení, ze kterých si odseděl deset. Většinu z výkonu trestu strávil v uranovém dole v Jáchymově. Po všeobecné amnestii v roce 1960 pracoval v dělnických profesích, vydával dále v samizdatu náboženská díla. Po skončení druhého vatikánského koncilu se podílel na Díle koncilové obnovy, hojně pomáhal s vytvářením pastýřských listů a dalších teologických materiálů. Další dílo však přerušili sovětské tanky v srpnu 1968.

V druhé polovině 70. let byl zatčen opět a tentokrát za „nedovolené podnikání“. Většinu trestu si odseděl v Plzni-Borech, kde se seznámil s disidentem a dramatikem Václavem Havlem. Ve vězení se dozvěděl o apoštolátu Božího milosrdenství a slíbil tehdy Panně Marii, že jestliže bude propuštěn, bude je šířit, jak jen to bude možné. Nedlouho poté byl skutečně na nátlak zahraničních médií (zejména rádia Svobodná Evropa) skutečně propuštěn a ihned se dal do práce.

Po roce 1990 obnovil činnost Matice cyrilometodějské, dále zastával post ředitele s.r.o. a předsedy spolku. Na začátku nového tisíciletí začal podporovat tradiční římský ritus a po vyhlášení motu proprio Summorum pontificum připravil a vydal několik knih s tématikou tridentské mše. Roku 2011 měl vůbec poprvé čest se s ním setkat současný předseda Una Voce Daniel Zouhar, který jej následně pak opakovaně navštěvoval. Pan Josef Vlček pak za krátký čas projevil zájem a sám do Una Voce vstoupil a podporoval ji zejména modlitbou a skrze mši svatou. Za nás a naše dílo se modlil i ve chvíli poslední a opakovaně nám i Kněžskému bratrstvu sv. Petra v této věci žehnal.

Za svůj život přijal pan Vlček několik vyznamenání. Mezi ty nejdůležitější patří rytířský řád sv. Silvestra papeže a řád Tomáše G. Masaryka II. třídy.

Pohřeb pana Josefa Vlčka se uskuteční tento pátek 31. července od 14:00 z katedrály sv. Václava v Olomouci. Pohřební obřady povede arcibiskup Mons. Jan Graubner, homilii pronese světící biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička.

Domine, sancte Pater, dona eum requiem sempiternam!

Svatý Josefe, pěstoune našeho Pána Ježíše Krista, oroduj za nás, a za umírající toho dne i dnešní noci!

Daniel Zouhar,

předseda Una Voce Česká republika