Pondělí 4. června v 18:00 mše sv. v Katedrále sv. Petra a Pavla a 19:30 přednáška prof. PhDr. Petra Osolsoběho PhD. na Smetanově 14

Z důvodu zanepráprázdněnosti P. Jakuba Zentnera FSSP, který se musí věnovat přípravě návštěvy J. E. Anhanasia Schneidera ve Vyšším Brodě ve dnech 8.- 10. 6. dochází k následujícím změnám v programu setkání brněnské pobočky KSA:

Mši sv. přislíbil sloužit P. Jaromír Gargoš, farář v Oslavanech.

Místo katecheze se nám podařilo domluvit přednášku vzácného hosta prof. PhDr. Petr Osolsobě PhD. na téma Argumenty sv. Augustýna proti relativismu v estetice. Začátek od 19:30 v sále Moravsko-slezské křesťanské akademie na Smetanově 14.

S ohledem k událostem minulý týden v Brně v divadle Husa na provázku je téma více než aktuální: prof. PhDr. Petr Osolsobě Ph.D je vedoucí katedry estetiky FF MU a odstoupivší člen Umělecké rady Divadelní fakulty JAMU na protest proti neschopnosti této Rady zaujmout jakékoliv hodnotové stanovisko k uvedné divadelní hře.

Přestože je přednáška organizována na poslední chvíli, chtěl bych Vás všechny vyzvat, abyste přišli a přivedli i svoje známé, bude to jistě stát za to. Začátek přednášky v 19:30 hodin v sále Moravsko-slezské křesťanské akademie na Smetanově 14.