Pouť k Panně Marii, Matce Milosti

8. června se na Vyšebrodsku odehraje tradičněkatolická pouť k Panně Marii, Matce Milosti.

V 09:50 vyrazí poutníci od vyšebrodského farního kostela po křížové cestě na poutní místo Maria Rast am Stein. Tam bude následovat mše svatá (předpokládaný začátek v 11:20) a po ní loretánské litanie. Bohoslužby povede a mši sv. podle misálu z roku 1962 bude celebrovat P. Zdeněk Prokeš, administrátor vyšebrodské farnosti, který vás tímto srdečně zve.

Po pouti se poutníci mohou sejít na malém posezení s pohoštěním ve vyšebrodském klášteře (alternativou je opékání špekáčků – dá-li počasí) a absolvovat i prohlídku kláštera (oproti loňsku zahrnující i již opravený monumentální klášterní kostel a s trochou štěstí i závišův kříž).

Pozvánka:
http://cirkev.wordpress.com/2013/05/15/pout-k-panne-marii-matce-milosti/