Pouť ke sv. Petru a Pavlu do Řeznovic

Řeznovice - kostel sv. Petra a Pavla
Kostel svatých Petra a Pavla v Řeznovicích.

Una Voce Česká republika srdečně zve

na pouť ke sv. Petru a Pavlu do Řeznovic.

V nejstarší doposud stojícím kostele brněnské diecéze

bude sloužena mše svatá podle misálu

bl. Jana XXIII. z roku 1962.

V sobotu 29. 6. 2012 v 15.00 hod.

Mši svatou bude sloužit P. Petr Rössler.

Po mši budou následovat litanie a svátostné požehnání.

 

Pouť zahájíme malým pěším procesím od železniční stanice Ivančice ve 13:45. Do Ivančic je dostatečné dopravní spojení především od Brna (pozor vlakový spoj Brno – Moravské Bránice – Ivančice je nyní nahrazen autobusy – bližší informace na webu idos a aktuálních oznamech Českých drah). Délka pěší trasy z Ivančic ke kostelu je 4,5 km. Pro ty, kteří by měli s absolvováním této trasy obtíže, jsme ochotni zajistit dopravu z města ke kostelu  na základě individuální domluvy a stejně tak i po skončení akce nazpět.

Po skončení poutě zveme k neformálnímu setkání na dvoře řeznovické fary.

Prosíme také o účast zkušených ministrantů (ministrantské oblečení si prosím přineste s sebou).

Zájemci, kteří by měli  chtěli zůstat i na nedělní Mši sv. 30. 6. v 9:00, můžeme nabídnout přespání na řeznovické faře (bližší info na e-mailu).