Poutní slavnost svatého Vojtěcha v Počaplech

 
 
 
  Farní společenství sv. Vojtěcha Počaply-České Kopisty
 srdečně zve v sobotu 20. dubna 2013 na

POUTNÍ SLAVNOST SVATÉHO VOJTĚCHA.

Slavnou asistovanou Mši sv. podle misálu bl. Jana XXIII. z roku 1962, kterou doprovodí svým zpěvem chrámový sbor z Litoměřic.

Celebrantem bude P. Šimon Polívka, fárář z Vejprt. Začátek v 15:00.

Po Mši sv. bude možnost uctít ostatky svatého Vojtěcha.

Pouť zakončí v 17:30 slavnostní nešpory ke cti sv. Vojtěcha a svátostné požehnání.

 

Kontakt: P. Radim Jan Valík, O. S. B., Římskokatolická farnost Počaply u Terezína, Počaply 1, 41201 Litoměřice; mobil: 731 402 560

 

 

Kostel sv. Vojtěcha v Počáplech na mapy.cz: