Požehnané Velikonoce!

Una Voce Česká republika přeje všem drahým věřícím a milovníkům tradičních liturgických ritů západní církve požehnané Velikonoce! Kristus vstal z mrtvých! Jistě vstal!

velikonoce