Prosba o modlitbu za Josefa Vlčka

Na přání rodiny předáváme informaci o stávajícím těžkém zdravotním stavu našeho čestného člena Josefa Vlčka, který se v tuto chvíli nachází v terminálním stádiu v hospici na Svatém Kopečku, kde v tuto chvíli již jen očekává, až si jej Pán Bůh, který je nejvýš spravedlivý a milosrdný k sobě povolá. Pan Josef má již v tuto chvíli vysoké horečky a už prý téměř nevnímá. Hned po převezení byl zaopatřen svatými svátostmi a je-li to jen možné, tak dostává každý den svaté přijímání.

Pan Josef Vlček je dlouholetým ředitelem Matice cyrilometodějské a jejího stejnojmenného nakladatelství, které vedl v letech 1945 – 1948 a pak opětovně od jeho obnovení v r. 1990. Na přímluvu Panny Marie několikrát přežil vlastní smrt – z toho poprvé v roce 1950, kdy byl komunisty odsouzen v první instanci za protistátní činnost k trestu smrti, což mu pak bylo změněno na dvacet let vězení, ze kterých si odseděl deset. Od roku 2014 je čestným členem Una Voce Česká republika, které byl nápomocen jak po stránce duchovní (skrze modlitbu a mši svatou) tak i po stránce získávání některých dalších studijních materiálů.

Kéž Pán Bůh žehná panu Josefu Vlčkovi i Matici Cyrilometodějské!

Svatý Josefe, pěstoune našeho Pána Ježíše Krista, oroduj za nás a za umírající tohoto dne i této noci (obzvláště z řad našich blízkých)!