Silvestrovské setkání v Horním újezdu

Kostel v Horním újezdě

Nevíš, jak prožít poslední dny tohoto občanského roku a chtěl by jsi jej případně prožít ve společenství křesťanů v modlitbě a v setkání s Pánem v Nejsvětější svátosti oltářní? V tom případě tě srdečně zveme na silvestrovské setkání v Horním újezdě, které se uskuteční 30. prosince 2013 až 1. ledna 2014. Na programu bude každý den mše svatá podle misálu z roku 1962, modlitba tradičního kompletáře a přednáškové workshopy na téma Církevní otec sv. Irenej, církevní dějiny, liturgická reforma ve světle tradice a evangelizace v internetových médiích.

Ubytování: Na faře v Horním újezdě na lůžkových pokojích. Počet účastníků je vzhledem ke kapacitě fary omezen na maximálně patnáct lidí.

Stravování: Buď z vlastních zásob nebo po vzájemné domluvě v nedaleké restauraci.

Co s sebou: Je nutné si vzít vlastní spacák, hygienické potřeby, přezůvky a případně sportovní obuv, teplé oblečení.

Zváni jsou především všichni věřící katolíci a tradiční zbožnosti podporovatelé.
Zájemci o bližší informace se hlaste na e-mail unavoce@tiscali.cz nebo na mobil 733 250 357. Uzávěrka přihlášek je 21. prosince.