Skandální článek v oficiálním orgánu české Katolické církve

V příloze „Perspektivy“ Katolického týdeníku 21.-27.7.2015 byl publikován rozhovor redaktorky Aleny Scheinostové a P. Romualda Roba s P. Piem Oláhem, který – jak je uvedeno v úvodním sloupku – „má zkušenosti s pastorací homosexuálů“. Nadpis článku zní „Nemilosrdné reakce těžce zraňují“. Souhlasíme s P. Oláhem v tom, že vůči homosexuálům se máme chovat s citem a laskavě, rozhodně je proti přikázání lásky k bližnímu, když se věřící rodiče zřeknou dítěte, které přizná svou homosexualitu (i když já takové neznám).
Kategoricky ale nutno odmítnout následné vyjádření P. Oláha: “ Jak mám sám sebe chápat jako milované Boží dítě, když mi Katolická církev v mém úsilí o naplněné partnerství odepírá jakékoliv požehnání? Tato otázka z úst homosexuálů opravdu zaznívá…..Tito lidé jsou Bohem milované děti, takoví, jací jsou. Pokud homosexuální orientace patří k osobnosti daného člověka, pak do plánu Boží spásy je zahrnut celý člověk, nikoliv jen jeho část. A Bůh přece volá ke svatosti jako heterosexuály, tak homosexuály. V odpovědi na část týkající se ´požehnání naplněného partnerství´ je třeba nejdříve najít odpověď na to, co naplněným partnerstvím je. To je také jeden z úkolů pro nadcházející synodu pro rodinu.“

P. Oláh si stěžuje, že „Katolická církev odepírá jakékoliv požehnání úsilí (homosexuálů, pozn. autora) o naplněné partnerství…“ Ano, odepírá a nemůže jinak. Z formulace P. Oláha je zřejmé, že běží o „naplněné partnerství“ ve formě sexuálního soužití. A tady nepotřebujeme teprve „nacházet odpověď na to, co naplněným partnerstvím je“, protože tu dal již Bůh v ráji, když vyhlásil monogamní manželství jednoho muže a jedné ženy za jednoznačnou a jasnou formu tohoto „naplnění“. To znovu potvrdil s neomylnou přísností v Novém zákoně Ježíš Kristus.

P. Oláh tedy překračuje své kompetence, když „úkoluje“ říjnovou synodu, aby „našla odpověď na to, co je naplněným partnerstvím“. Synoda nemá žádné právo definovat „naplněné partnerství“ jinak než jako svátostný a doživotní svazek jednoho muže a jedné ženy, jak učinila Církev již mnohokrát v dějinách. Jakákoliv jiná forma je hříšná, což ani synoda, ba dokonce ani papež, ani koncil nemohou změnit. To se týká i homosexuálního soužití, jak uvádí současný Katechismus Katolické církve v bodech 2357-9. P. Oláh se proto ocitá v rozporu s tradiční morální naukou Církve.

Nejzávažnější ovšem na tom všem je, že tyto heterodoxní názory zaznívají na stránkách oficiálního periodika české katolické církve. S plnou důvěrou vůči našim biskupům tradiční katolíci očekávají, že bude sjednána náprava a podobné bludy se již v KT neobjeví. 1)K otázce pastorace homosexuálů se vzápětí ozval přímo na stránkách Katolického týdeníku i arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner. Viz http://www.katyd.cz/clanky/arcibiskup-pastorace-homosexualu.html. Pozn. red.

PhDr. Radomír Malý

Reference   [ + ]