Slavnost Ježíše Krista Krále – sv. Michal Brno

V neděli 29. 10 v 15. 00 bude u sv. Michala latinská Mše dle Missale 1962 – Slavnost Ježíše Krista Krále.

Tímto způsobem pak tajemství života Kristova, která se slavila během roku, budou slavným svátkem Krista Krále takřka zakončena a korunována, a dříve než přikročíme k oslavě všech svatých, bude hlásána a vyzvednuta sláva Toho, který vítězí ve všech svatých a vyvolených.
— Encyklika Quas primas, Pius XI.


Při Mši zazní chorál, Byrdovo polyfonní ordinárium a při požehnání po Mši svaté zazní Te Deum od Charpentiera.