Smírná pouť ke svátku Zvěstování Panny Marie za oběti potratů sobota 23. března 2019, Brno

Zveme všechny na asistovanou mši sv. v tradičním ritu na Starém Brně.

https://zvestovani.neposkvrnene.cz/

Program pouti v sobotu 23. 3. 2019

9:30 Modlitba posvátného růžence v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
10:00 Mše svatá (tradiční římský ritus) v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně u Panny Marie Svatotomské – palladia města Brna, poté krátká pobožnost ke sv. Ritě
11:30 Procesí od baziliky k Mariánskému sloupu na náměstí Svobody
12:15 Modlitby u Mariánského sloupu na náměstí Svobody