Archiv pro štítek: 2. neděle adventní

Druhá neděle adventní

Zamyšlení nad texty dnešní neděle

I. Mešní liturgie 2. neděle adventní

 

1. Pro liturgii 2. neděle adventní je příznačná štace (statio) u sv. Kříže jeruzalemského. Tímto římským chrámem přešel židovský Jeruzalém k pohanům a také spása, která byla svěřena především Židům, byla přenesena na pohany. A tak Jeruzalém, Sion a Izrael je v dnešní mešní liturgii především svatá katolická církev, nositelka Krista a jeho spásy, a pak křesťanská duše, a kamenný chrám, v kterém my dnes při Oběti mše svaté žádáme a očekáváme příchod Krista, Vykupitele. Celý příspěvek