Archiv pro štítek: Benedikt Baur O.S.B.

Svatvečer svatodušní

Pokřtěni Duchem svatým

V noci ze soboty na neděli svatodušní byli v Římě pokřtěni ti, kteří nemohli přijmout svatý křest z nějakého důvodu po Velikonocích. Svatodušní svatvečer je napodobením nočního bdění z Bílé soboty na velikonoční neděli. Vyjadřuje myšlenku: My křesťané jsme pokřtěni Duchem svatým. Celý příspěvek

Druhá neděle po Zjevení Páně

1.V celé své zářivé velikosti zjevil se světu Božský Král – Kristus – o svátku Epifanie. Tiše a skrytě přišel na svět: o Epifanii vešel slavnostně do svého města, do svého vlastnictví, do lidstva. Církev, národy všech zemí a dob se vydávajíc cestu, aby Ho hledaly, klaněly se Mu a obětovaly mu své dary. Celý příspěvek

Druhá neděle adventní

Zamyšlení nad texty dnešní neděle

I. Mešní liturgie 2. neděle adventní

 

1. Pro liturgii 2. neděle adventní je příznačná štace (statio) u sv. Kříže jeruzalemského. Tímto římským chrámem přešel židovský Jeruzalém k pohanům a také spása, která byla svěřena především Židům, byla přenesena na pohany. A tak Jeruzalém, Sion a Izrael je v dnešní mešní liturgii především svatá katolická církev, nositelka Krista a jeho spásy, a pak křesťanská duše, a kamenný chrám, v kterém my dnes při Oběti mše svaté žádáme a očekáváme příchod Krista, Vykupitele. Celý příspěvek