Archiv pro štítek: Corpus Christi

Nový web o eucharistické úctě

corpus-christi

Web Corpus-christi.cz (reprofoto Una Voce ČR)

„Existují totiž místa, kde se téměř úplně upouští od kultu eucharistického klanění. K tomu přistupují v tom či onom církevním kontextu zlořády, které přispívají k zatemnění pravé víry a katolického učení o této podivuhodné svátosti. Vynořuje se někdy značně zjednodušující chápání eucharistického tajemství. To bývá zbaveno své obětní hodnoty a bývá prožíváno tak, jako by nemělo jiný smysl a hodnotu než společné bratrské setkání.“ (Jan Pavel II. Ecclesia de Eucharistia). Celý příspěvek