Archiv pro štítek: doba posvatém duchu

VI. neděle po Svatém Duchu: Soucit Ježíšův

Je mi líto zástupu (Mk 8,2)

Ježíš nasytil ze soucitu veliký zástup. Tento soucit Spasitelův neuhasl ani dodnes nad ubohým lidem, protože je to rys ušlechtilého srdce Ježíšova, jemu vlastní. „Líto mi zástupů“, zvolal by za našich dnů Spasitel, vidící všechna nebezpečí, která hrozí jeho katolickému lidu. Celý příspěvek