Tradiční mše svatá na Hostýně

Přijměte pozvání na tradiční mši svatou podle misálu bl. Jana XXIII. z roku 1962, kterou bude sloužit P. Josef Rýznar v pátek 25. 10. 2013 v 14.00 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně.