Tradiční mše svatá s novokněžským požehnáním

UNA VOCE ČESKÁ REPUBLIKA

VÁS SRDEČNĚ ZVE

na mši svatou s udělením

novokněžského požehnání

Neděle 14.4.2013 v 15.00 hod.

kostel sv. Michala v Brně

  Tradiční mši sv. podle misálu bl. Jana XXIII. z roku 1962 bude sloužit

P. Josef Peňáz

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie z udělování novokněžského požehnání v Řeznovicích (28. 12. 2012):