Usnesení přijatá na znovuobnovující Valné hromadě Una Voce Česká republika

Členstvo občanského sdružení Una Voce Česká republika (dále jen Sdružení) přijala na své znovuobnovující valné hromadě konané 17. listopadu 2012 v Třebíči tato usnesení:

I.Návrh změny názvu Sdružení

Na Ministerstvo vnitra ČR bude zaslán nový text stanov Sdružení, který zároveň obsahuje požadavek na nový název Sdružení jako Una Voce Česká a Slovenská republika. Odpověď MV bude zásadním bodem na jednání příštího sněmu sdružení. (Valná hromada je podle nového znění stanov čl. 5 nahrazena novým orgánem sdružení, kterým je sněm)

II. Členské příspěvky

Sněm stanovil, že placení členských příspěvků za rok 2012 odpadá. Příspěvky se budou platit až na příští rok 2013 s lhůtou dle stanov čl. IV odst. 2 e) uhradí do 30. 3. 2013. Výše členského příspěvku je stanovena na 500 kč pro výdělečně činné. Členové do 20 let věku příspěvek neplatí, vysokoškolští studenti platí 100 kč ročně.

Valná hromada stanovuje, že rodina, kde už je jeden její příslušník členem platící poplatky, ostatní rodinní příslušníci, kteří jsou zároveň členy Una voce nejsou povinni platit členský příspěvek.
V oprávněném případě může člen požádat správní radu o prominutí platit členských příspěvek.

III. Předseda je až do odvolání pokladníkem, postará se o založení a vedení účtu Sdružení.

IV. Webové stránky – www.unavoce.cz nemají s námi nic společného. Zkusíme navázat kontakt s jejich tvůrcem o předání jejich administrace do rukou správní rady Sdružení. Pokud se nepodaří dosáhnout dohody založíme vlastní web a vydáme prohlášení, že výše zmíněný web nereprezentuje postoje a stanoviska současného Sdružení Una Voce Česká a Slovenská republika a nemá s naším sdružením nic společného.

V. Předsednictvo připraví tiskovou zprávu pro média a předá redakcím katolických periodik a médií (Duše a hvězdy, Světlo, Radio Vaticana, Katolický týdeník a Rádio Proglas) k případnému zveřejnění.

VI. Našim počátečním záměrem je, aby tradiční liturgie byla přítomna v každé diecézi a větších městech, kde by byla celebrována alespoň každou neděli. Zároveň tam, kde je to nejvíce nutné, chceme usilovat o to, aby bylo možné založit personální farnosti.