V Olomouci mimořádně mše sv. v dominikánském ritu

Kostel Neposvrněného početí Panny Marie (Olomouc)

Dne 7. března, kdy se podle liturgického kalendáře řádu Bratří kazatelů slaví svátek sv. Tomáše Akvinského, bude sloužena v boční kapli Panny Marie Růžencové při klášterním kostele Neposvrněného početí Panny Marie v Olomouci na Slovenské ulici sloužena mše sv. v dominikánském ritu, kterou bude sloužit P. Štěpán Martin Filip OP. Začátek v 15:00.